Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement (VTOM)

Editeur: die Keure / la Charte

Het Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement (VTOM) wil een brug maken tussen de bestuurswetenschap en de bestuurspraktijk.

Hiertoe brengt het een unieke combinatie van wetenschappelijk artikelen en praktijkgerichte bijdragen. Het tijdschrift houdt de vinger aan de pols van de belangrijkste

bestuurlijke evoluties op alle bestuurlijke niveaus: lokaal, Vlaams, federaal en Europees. We pinnen ons hierbij niet vast op een specifieke beleidssector. Wel streven we naar een caleidoscopisch overzicht dat vanuit verschillende beleidssectoren bestudeerd kan worden. Hoewel de thuisdiscipline van het blad de bestuurskunde en het horizontaal bestuurlijk beleid is, stellen we ons multidisciplinair op. In het bijzonder het samenspel tussen bestuur en recht is een aandachtspunt, maar ook economische, sociologische en andere perspectieven komen aan bod.

VTOM wil zo hét referentieblad zijn voor professionals die bestuur en beleid vanuit een algemene interesse willen volgen.

Rédaction
HOOFDREDACTEUR
Prof. Dr. Wouter Van Dooren (UA)


STICHTENDE HOOFDREDACTEURS
Jean Dujardin (eresecretaris stad Gent, docent VUB)
Prof. Dr. Geert Bouckaert (KULeuven)

KERNREDACTIE
Prof. Dr. Alexander De Becker (UHasselt)
Prof. Dr. Kaat Leus (VUB)
Prof. Dr. Valerie Pattyn (Universiteit Leiden)
Prof. Dr. Trui Steen (KULeuven)
Prof. Dr. Kristof Steyvers (UGent)
Nick Thijs (European Institute of Public Administration)
Prof. Dr. Wouter Vandenabeele (Universiteit Utrecht)
Prof. Dr. Steven Van de Walle (KULeuven)
Peter Van Humbeeck (UA en SERV)
Prof. Dr. Koen Verhoest (UA)
Prof. Dr. Joris Voets (UGent)
Prof. Dr. Ellen Wayenberg (UGent)


REDACTIESECRETARIAAT
Dieter Vanhee
dieter.vanhee@kuleuven.be
Prix papier + numérique
€ 110.37 (hors TVA)
voorkeurtarief: 67 EUR voor - VVBB-leden - geglobaliseerde abonnementsinschrijving vanaf 50 abonnementen - studenten
Retour Plus d'info Rédaction Site web de l'éditeur

résultats triés par

Plus de résultats

Cher abonné à ,

Afin de pouvoir accéder à tous les 0 résultats de votre recherche que Jurisquare peut vous offrir en plus des 0 résultats de , vous devez être abonné à Jurisquare et connecté à votre compte.

Oui, j'ai non seulement un abonnement électronique à la revue mais aussi à la plateforme Jurisquare, je me connecte avec mes identifiants de Jurisquare et j'arrive immédiatement à consulter tous les résultats.

Je n'ai pas d'abonnement Jurisquare, mais je voudrais devenir membre pour ainsi avoir accès à tous les résultats de recherches et bénéficier de beaucoup d'autres avantages. Prix d'un abonnement à partir de € 410,26 (HTVA) pour 1 utilisateur pour 12 mois.

Attention: pour pouvoir aussi consulter les textes de ces résultats de recherche, il faut en outre satisfaire aux conditions prévues sur Jurisquare. Ceci signifie, entre autres, que vous devez être abonné à la revue concernée et que votre accès à cette revue sur Jurisquare doit être activé, ou que vous avez obtenu un droit d'accès électronique à l'ouvrage concerné.

Je n'ai pas d'abonnement Jurisquare, mais je souhaiterais bien plus d'information.