Handboek Boekhoud- en jaarrekeningrecht

Authors:

Publisher: die Keure / la Charte

In dit boek wordt een totaalbeeld gegeven van de wetgeving inzake boekhouding en jaarrekening die van toepassing is op de ondernemingen.
De bedoeling is de lezer wegwijs te maken in een domein waarvan het belang nog te vaak wordt onderschat. In deze derde editie wordt ook bijzondere aandacht

besteed aan de recente ontwikkelingen op Europees en internationaal vlak.
Dit boek is geschreven voor iedereen die van nabij of van ver met boekhouding en jaarrekening te maken heeft.

Print
1
Date
June 2015
ISBN
9789048620715
Number of pages
892
Publisher website
Online version from
€ 89.62 (excl. VAT)
Price hardcopy
€ 89.62 (excl. VAT)
Back More details

results sorted by

More results