Themis 103 - Publiekrecht

Authors:

Publisher: die Keure / la Charte

In dit cahier laten we alle domeinen van het bestuursrecht en het grondwettelijk recht de revue passeren.
Eerst vertellen Kurt Deketelaere en Thomas Sterckx u alles wat u moet weten over de nieuwe omgevingsvergunning, die de bestaande milieu- en stedenbouwkundige vergunning voortaan in één

vergunning integreert. David D'Hooghe en Steven Van Garsse gidsen u vervolgens door de nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten en concessies, waarmee de laatste Europese richtlijnen worden omgezet. Stijn Verbist en Claire Buggenhoudt, tot slot, lichten het nieuwe Vlaamse Onteigeningsdecreet toe.
Stefan Sottiaux en Marie Spinoy geven een overzicht van de recente Europese en nationale rechtspraak over discriminatie. In de bijdrage van Jan Theunis en Niels Appermont komt u meer te weten over de mogelijke beperkingen aan het recht op bescherming van de eigendom. Ten slotte zal Christian Behrendt het hebben over de nieuwe wetgeving op de Raad van State en de verplichtingen inzake bekendmaking van de adviezen van de afdeling Wetgeving.

Print
1
Date
February 2018
ISBN
9789048632534
Number of pages
231
Publisher website
Online version from
€ 39.25 (excl. VAT)
Price hardcopy
€ 49.06 (excl. VAT)
Back More details

results sorted by

More results