Log in Start

Handboek voor de Gemeenteraadsverkiezingen in het Vlaamse Gewest

Publisher: die Keure / la Charte
Authors:
  • Description
  • Details
  • Website Publisher
In deze zevende editie van het Handboek voor de gemeenteraadsverkiezingen krijgt u heel wat informatie over de verschillende stadia van de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen.
De toepasselijke regelgeving wordt aangevuld met een korte commentaar en/of een beknopte weergave van de relevante rechtspraak.
Deze onderwerpen worden besproken:
- Het Lokaal Kiesdecreet
- Het Digitaal Kiesdecreet
- Relevante federale bepalingen die van toepassing zijn op lokale verkiezingen in de Vlaamse randgemeenten en in de gemeente Voeren
- Het decreet betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges
- De procedure en regelgeving rond beroepen tegen de beslissingen van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen (die behandeld worden door de Raad van State)
- Ongeoorloofde maneuvers die aanleiding kunnen geven tot de ongeldigverklaring van

Content

0 results Page