Notariele actualiteit 2017. Verslagboek van de vormingsdagen van de Studiekring Provinciaal Genootschap der Notarissen ...

Authors:

Publisher: die Keure / la Charte

De steeds sneller veranderende wereld laat ons niet toe stil te blijven staan. Permanente bijscholing is een absolute noodzaak. Ook in het notariaat. De studiekring van de notarissen van het genootschap Oost-Vlaanderen organiseert daarom jaarlijkse verschillende vormingen. Daarbij kiezen ze telkens

voor sprekers en onderwerpen die nauw aansluiten bij de leefwereld van notarissen.

"Notariële actualiteit 2017" bundelt de lezingen van 2017. U krijgt bijdragen rond:
- Inbreng en inkorting, de kwelduivels van uw vereffening! Basisprincipes vereffening-verdeling na overlijden aan de hand van casussen in het licht van de nieuwe wet tot hervorming van het erfrecht (Pieter-Jan De Decker)
- De heffing van de Vlaamse schenkbelasting (Annick Ghysens)
- De notaris geconfronteerd met IPR inzake internationale nalatenschappen. Kwalificatie van de rechten van de langstlevende echtgeno(o)t(e) (Els Vyncke)

Print
1
Date
July 2018
ISBN
9789048633562
Number of pages
142
Publisher website
Online version from
€ 56.60 (excl. VAT)
Price hardcopy
€ 56.60 (excl. VAT)
Back More details

results sorted by

More results