Log in Start

Handboek Jeugdbeschermingsrecht

Publisher: die Keure / la Charte
Authors:
  • Description
  • Details
  • Website Publisher
Het jeugdbeschermingsrecht regelt de (overheids)interventies ten aanzien van kinderen en jongeren die zich in bijzondere probleemsituaties bevinden of die delicten hebben gepleegd. De interventies betreffen zowel vrijwillige als gerechtelijke maatregelen, veelal uitgevoerd in specifieke voorzieningen. Om deze interventies te regelen zijn grotendeels de gemeenschappen bevoegd, maar ook de federale staat heeft een aantal belangrijke bevoegdheden.
De elkaar doorkruisende aspecten van doelgroepen, soorten hulpverlening en bevoegde overheden, maakt van het jeugdbeschermingsrecht een complexe materie, die evenwel in hoge mate maatschappelijk relevant is. Daarom beoogt dit juridische handboek het jeugdbeschermingsrecht volledig en helder te behandelen, met aandacht voor de toepassing en toepassingsproblemen ervan in de praktijk, en voor de impact van evoluties in de maatschappelijke en juridische omgeving waarbinnen de jeugdbescherming zich bevindt.
In 2006 verscheen de eerste editie van

Content

0 results Page