Zakelijke subrogatie

Authors:

Publisher: Intersentia

Zakelijke subrogatie ('zaakvervanging') is een rechtsfiguur die het mogelijk maakt dat een zakelijk recht toch blijft voortbestaan, ook al verdwijnt het vermogensbestanddeel waarop het zakelijk recht is gevestigd. Door zakelijke subrogatie wordt het zakelijk recht voortgezet op het

vermogensbestanddeel dat in de plaats getreden is van het oorspronkelijke onderpand (bv. de verzekeringsuitkering, de koopprijs, het ruilgoed, enz.).
Waar voor vele onderzoekers deze rechtsfiguur té complex is gebleken, heeft Vincent Sagaert voor het eerst in België aangetoond dat zaakvervanging een algemeen rechtsbeginsel is, dat dus ook buiten de wettelijke bepalingen kan worden toegepast.
Zakelijke subrogatie kent meer toepassingen in ons recht dan u zou vermoeden: niet alleen in bij de zekerheidsrechten maar ook in het insolventierecht, het verzekeringsrecht, het verbintenissenrecht, het huwelijks-vermogensrecht, het erfrecht, het strafrecht en het administratief recht (onteigeningen en stedenbouw) komt men deze rechtsfiguur tegen.
Vincent Sagaert maakte een unieke studie van deze materie. Hij levert niet enkel de theoretische onderbouw voor zaakvervanging, maar heeft ook oog heeft voor de praktische toepassingsgevallen. Voor een rechtspracticus een niet te onderschatten pluspunt!

Print
1
Date
June 2003
ISBN
9789050953115
Number of pages
792
Publisher website
Online version from
€ 155.66 (excl. VAT)
Price hardcopy
€ 155.66 (excl. VAT)
Back More details

results sorted by

More results