Handboek Burgerlijk Recht - deel II

Authors:

Publisher: Intersentia

Deel II van het Handboek Burgerlijk Recht - Zakenrecht, zekerheden en verjaring - werd bewerkt door Professor Eric Dirix, raadsheer in het hof van Cassatie en buitengewoon hoogleraar in de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de K.U.Leuven. De rechtstak 'Zakenrecht en zekerheden' onderging de

jongste decennia een belangrijke evolutie, die een complete update van het Handboek Burgerlijk Recht noodzakelijk maakte.Vanzelfsprekend volgen de auteurs waar mogelijk de structuur en de interne logica van het Burgerlijk Wetboek. Zo vindt u snel uw weg terug in dit lijvige boekdeel. Een belangrijk deel van het werk behandelt het koninginnestuk van de zekerheden: de hypotheek. Hoewel de formele wijzigingen hier beperkter zijn, bewijst de praktijk dat de oorspronkelijke tekst van René Dekkers toe was aan een grondige herziening. Tot slot besteedt auteur Eric Dirix ook ruim aandacht aan de verjaring.
Voor advocaten, magistraten en notarissen is dit Handboek Burgerlijk Recht verplichte lectuur en het vertrek- én eindpunt van al hun dossiers. De uitgave is geschikt voor het eerste opzoekwerk, maar dankzij de verwijzingen naar wat echt belangrijk is, ook het ideale uitgangspunt voor diepgaand studiewerk.

Print
1
Date
February 2005
ISBN
9789050954020
Number of pages
589
Publisher website
Online version from
€ 165.09 (excl. VAT)
Price hardcopy
€ 165.09 (excl. VAT)
Back More details

results sorted by

More results