Het contractuele statuut van de schenking

Authors:

Publisher: Intersentia

Hoe anders is de overeenkomst schenking en waarom? Rechtsvergelijkende analyse van het contractuele statuut van de schenking.
Vermogensplanning staat vandaag in het centrum van de belangstelling en schenkingen zijn daarin een graag gehanteerd instrument. Maar de schenking wordt in België

traditioneel behandeld in het raam van het familiaal vermogensrecht. In Nederland en Duitsland daarentegen is ze een bijzondere overeenkomst. Vreemd genoeg ontbrak bij ons tot op heden een systematische en alomvattende analyse van het contractuele statuut van de schenking, en die lacune wordt met dit boek opgevuld. De pertinentie van dit onderwerp blijkt ook uit de werkzaamheden van de Studygroup on a European Civil Code die nagaat in welke mate het om niet-karakter van een overeenkomst afwijkende contractuele regelingen vergt en verantwoordt.
De kernvraag "Hoe anders is de overeenkomst schenking en waarom?" loopt als een rode draad doorheen het hele werk en wordt er diepgaand en systematisch onderzocht. De verschillende stadia in 'het leven' van de overeenkomst vormen het logische stramien. Het bijzonder omvangrijke bronnenmateriaal belet de auteur niet tot een genuanceerd inzicht te komen van de materie in haar geheel en onderliggende verbanden te leggen.Dit boek is dan ook een baanbrekende studie van de schenking, waarin voor het eerst al de contractuele aspecten ervan onderzocht worden, wat het tot een standaardwerk maakt voor al wie in de praktijk met het schenkingenrecht geconfronteerd wordt.

Print
1
Date
November 2008
ISBN
9789050958509
Number of pages
1130
Publisher website
Online version from
€ 198.11 (excl. VAT)
Price hardcopy
€ 198.11 (excl. VAT)
Back More details

results sorted by

More results