Discriminatie op basis van handicap en gezondheidstoestand in de arbeidsverhouding

Authors:

Publisher: Intersentia

Met de Antidiscriminatiewet van 10 mei 2007 heeft België een algemene Antidiscriminatiewet die conform zou moeten zijn aan de Europese richtlijnen betreffende discriminatie. Deze Antidiscriminatiewet verbiedt discriminatie op basis van een groot aantal gronden, onder andere op basis van handicap en

gezondheidstoestand. De Wet is van toepassing in horizontale verhoudingen, waaronder de arbeidsverhouding.Elke ongelijke behandeling door de werkgever op basis van handicap en gezondheidstoestand wordt verboden wanneer er geen objectieve rechtvaardiging voor wordt gegeven.In deze studie wordt de discriminatie op basis van handicap en gezondheidstoestand doorgelicht vanuit het arbeidsrecht. Komen onder andere aan bod: de concepten handicap en redelijke aanpassingen, de problematiek van de medische onderzoeken, de problematiek van de (definitieve) arbeidsongeschiktheid.Er wordt gewezen op eventuele spanningen tussen enkele arbeidsrechtelijke normen en de anti discriminatiewetgeving. Ten slotte worden ook voor stellen en aanbevelingen gedaan teneinde het bestaande juridische kader te verbeteren.

"Dit alles is interessante lectuur over een onderwerp waarover nauwelijks werd gepubliceerd." P. Humblet in TsR 2009/1

Print
1
Date
April 2009
ISBN
9789050958929
Number of pages
175
Publisher website
Online version from
€ 51.89 (excl. VAT)
Price hardcopy
€ 51.89 (excl. VAT)
Back More details

results sorted by

More results