Log in

Nietigheid van bestuursbesluiten in een vennootschap

Publisher: Roularta Media Group
Authors:
  • Description
  • Details
  • Website Publisher
In dit boek, dat de neerslag vormt van zijn doctoraal proefschrift, toont Stijn De Dier aan dat de nietigheid van bestuursbesluiten enkel vanuit een zoektocht naar een evenwicht kan worden begrepen. De nietigheidsvordering tegen een bestuursbesluit is krachtig omdat zij de rechtsgevolgen die het besluit heeft willen bewerkstelligen retroactief verwijdert. Maar dat kan dan weer verstrekkende gevolgen hebben voor rechtshandelingen die op basis van dat besluit verricht zijn. De toepassing van de nietigheidssanctie vraagt dan om een bescherming van de belangen van derden die aan de nietige rechtshandeling rechten ontlenen. Zo dringt zich een evenwicht op tussen het belang bij de nietigverklaring van een bestuursbesluit enerzijds, en het belang bij de bescherming tegen de gevolgen van een nietigverklaring, anderzijds. De zoektocht naar dat evenwicht is het voorwerp van dit boek.

Vernieuwend aan dit werk is dat de spil in die evenwichtszoektocht wordt gezocht in een tot nu toe genegeerde

Content

0 results Page