Lokale besturen: dichtbij en EU-nabij

Authors:

Publisher: Intersentia

Lokale besturen zijn soms verrast over de draagwijdte en implicaties van Europese regelgeving voor hun werking en activiteiten. Deze verrassing verrast. Naar schatting twee derde van de Europese regelgeving houdt immers rechtstreeks verband met hun bevoegdheden, gaande van normering voor

speeltuigen over zwembadwaterrichtlijnen tot de organisatie en gunning van diensten en werken. De Europese Unie bepaalt de parameters waarbinnen een overheid haar diensten van algemeen belang mag financieren. Europese regelgeving over overheidsopdrachten en de organisatie van publiek-private partnerschappen heeft eveneens onmiddellijke gevolgen voor de lokale besturen. Zo zijn er nog tal van voorbeelden van hoe Europa al dan niet zichtbaar aanwezig is in ons dagelijkse lokale leven.
In hun bijdragen bieden Lieve Hoornaert, Geert Van Calster, Anne-Marie Van den Bossche, Steven Van Garsse en Jeroen Windey de lezer inzicht in de cruciale rol die het Europees recht speelt op lokaal niveau.Voor ambtenaren en medewerkers van deze lokale besturen, maar ook voor juristen, onderzoekers, studenten en allen die belang stellen in de ontwikkeling van het Europees recht is dit boek dan ook een nuttig naslagwerk over een nog onvoldoende ontgonnen terrein.Het boek "Lokale besturen: dichtbij en EU-nabij" vormt het zesde deel in de reeks Studies Europees Recht Universiteit Antwerpen.

"Dit boek is een goede inleiding tot een complex en tot op heden onderbelichte problematiek. Het is hopelijk een eerste aanzet tot verder onderzoek op dit terrein. "Alexander De Becker in RW jrg. 75., nr. 39

Print
1
Date
February 2011
ISBN
9789400001824
Number of pages
138
Publisher website
Online version from
€ 42.45 (excl. VAT)
Price hardcopy
€ 42.45 (excl. VAT)
Back More details

results sorted by

More results