Onrechtmatig bewijs in civiele zaken - willen wij de waarheid?

Authors:

Publisher: Intersentia

Van de verboden vrucht zult gij niet eten. Het Belgische bewijsrecht hing tot voor kort die oudtestamentische gedachte aan. De bewijsgaring in strijd met de wet gaf aanleiding tot bewijsuitsluiting. Eerst in het strafrecht, waar het fundament van deze regel ligt, en nadien in het civiele

bewijsrecht, maakten recent andere inzichten opgeld. De boom van de waarheidsvinding oefent een onweerstaanbare aantrekkingskracht uit, zo stelt de auteur verwonderd vast. Paradise lost? De auteur nuanceert, maar trekt ook de grens. Op het kruispunt van materieel recht en procesrecht dringen keuzes zich op. Tot daar en niet verder.

Print
1
Date
November 2011
ISBN
9789400002722
Number of pages
34
Publisher website
Online version from
€ 23.58 (excl. VAT)
Price hardcopy
€ 23.58 (excl. VAT)
Back More details

results sorted by

More results