Overdracht van kredietrisico

Authors:

Publisher: Intersentia

In dit boek staat het kredietrisico centraal. In het eerste hoofdstuk wordt het kredietrisico nauwkeurig omschreven en onderscheiden van het tegenpartijrisico en de marktrisico's. Tevens wordt stilgestaan bij de verschillende componenten en de kwantificering van het kredietrisico.In een volgend

hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de diverse juridische technieken die financiële instellingen gebruiken om het kredietrisico te beheren. De knelpunten en beperkingen van de traditionele technieken voor het beheer van kredietrisico worden daarbij geïdentificeerd.Vervolgens wordt grondig ingegaan op twee technieken die na de financiële crisis op de voorgrond zijn getreden als instrument voor het beheer van het kredietrisico: de kredietderivaten en de effectisering.De werking en kenmerken van de belangrijkste kredietderivaten worden in detail geanalyseerd, waarna wordt afgetoetst of zij bruikbaar zijn om een kredietrisico te beheren. In het bijzonder wordt nagegaan welke risico's de kredietderivaten met zich meebrengen voor de partijen en het financieel systeem in zijn geheel. De impact van de nieuwe wetgevende initiatieven EMIR, MIFIR en de Dodd-Frank Act komt daarbij uitvoerig aan bod.In een derde hoofdstuk wordt de werking van de true-sale-effectisering volledig ontleed. Onder meer de werking van de effectisering, de gebruiksmogelijkheden en de impact op de balans van een financiële instelling worden onderzocht. In hoofdstuk vier worden twee schijnbaar verwante technieken onderzocht: de gedekte obligaties (covered bonds) en de collateralized debt obligations (CDOs). Er wordt nagegaan of en onder welke voorwaarden deze technieken bruikbaar zijn voor het beheer van het kredietrisico.Tot slot wordt dieper ingegaan op de boekhoudkundige rapportering van de effectisering. De voorwaarden waaronder de originator de onderliggende activa mag weglaten en de SPE moet consolideren, worden onderzocht op basis van US GAAP en IAS/IFRS.
Filip Bogaert is Executive Director bij Ernst & Young Financial Services en is verantwoordelijk voor het Legal team, dat instellingen uit de financiële sector en verzekeringssector ondersteunt met juridisch advies inzake producten, reglementaire materies en alle wettelijke aspecten i.v.m. het beheer van de cliëntenrelatie. Daarnaast is hij als gastprofessor verbonden aan het Financial Law Institute van de Universiteit Gent. Hij promoveerde in juni 2012 met dit proefschrift tot doctor in de rechten. Voorheen was hij 10 jaar actief als advocaat aan de balie te Gent.

Print
1
Date
May 2013
ISBN
9789400003774
Number of pages
549
Publisher website
Online version from
€ 165.09 (excl. VAT)
Price hardcopy
€ 165.09 (excl. VAT)
Back More details

results sorted by

More results