Schijnzelfstandigheid: terug naar af?

Authors:

Publisher: Intersentia

In België is de verleiding groot om een beroep te doen op zelfstandige medewerkers, wat aanleiding kan geven tot schijnzelfstandigheid en schijnloontrekkendheid. De auteurs analyseren hoe rechtspraak en wetgever het voortschrijdende fenomeen van de schijnzelfstandigheid een halt trachten toe te

roepen. De bespreking van de Arbeidsrelatiewet van 2006, aangepast in augustus 2012, toont aan dat de wetgever er niet in slaagde het juridische gezagsbegrip helder te definiëren.Herman Buyssens is Stafhouder en advocaat bij de Balie van Antwerpen. Laura De Meyer is advocaat bij de Balie van Antwerpen

Print
1
Date
July 2013
ISBN
9789400004283
Number of pages
58
Publisher website
Online version from
€ 28.30 (excl. VAT)
Price hardcopy
€ 28.30 (excl. VAT)
Back More details

results sorted by

More results