Notariële actualiteit 2012-2013

Authors:

Publisher: Intersentia

De Leuvense Notariële Geschriften bundelen bijdragen relevant voor de notariële praktijk; voorliggend boek bevat een aantal onderwerpen die aan bod kwamen tijdens de postuniversitaire cyclus notariaat 2012-2013: - Vereffening van vennootschappen na de wet van 19 maart 2012: reparatie en innovatie,

Eric De Bie, notaris en docent KU Leuven- Toebehoren bij de verkoop van vastgoed, Alexis Lemmerling, geassocieerd notaris te Brussel, plaatsvervangend docent Notarieel Bestuursrecht en praktijkassistent KU Leuven- De taxatie van meerwaarden op onroerende goederen: status quaestionis anno 2013, Eric Spruyt, notaris en docent KU Leuven, HUB en Fiscale Hogeschool - Actuele ontwikkelingen in het familiaal vermogensrecht in het licht van de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en het Hof van Cassatie, Charlotte Declerck, docent UHasselt- Het wetsontwerp nr. 2998 tot wijziging van diverse bepalingen inzake het huwelijksvermogensrecht, in het bijzonder met betrekking tot de levensverzekering, Hélène Casman, erenotaris, emerita hoogleraar VUB en ULB.
Editors: Frank Buyssens, geassocieerd notaris en gastdocent KU Leuven en Alain Laurent Verbeke, gewoon hoogleraar KU Leuven, buitengewoon hoogleraar Tilburg en UCP Lissabon, Visiting Professor of Law Harvard, advocaat Greenille

Print
1
Date
October 2013
ISBN
9789400004528
Number of pages
286
Publisher website
Online version from
€ 75.47 (excl. VAT)
Price hardcopy
€ 75.47 (excl. VAT)
Back More details

results sorted by

More results