Verzekeringsfraude

Authors:

Publisher: Intersentia

Verzekeringsfraude is een ernstig maatschappelijk probleem met een grote impact: de kost van fraude is immens en ondermijnt zowel vanuit moreel-juridisch als vanuit economisch-actuarieel oogpunt het correct functioneren van de verzekeringen als pijler van de moderne risicomaatschappij.Dit boek

onderzoekt voor het eerst de verschillende verschijningsvormen van verzekeringsfraude. Hiertoe worden in het eerste deel de rechtseconomische, -sociologische en -psychologische aspecten van verzekeringsfraude belicht. De nadruk van het boek ligt evenwel op de juridische aspecten van verzekeringsfraude. Zo wordt aan de hand van een algemene burgerrechtelijke fraudetheorie zowel een verzekeringsrechtelijke als strafrechtelijke analyse gemaakt van precontractuele en contractuele verzekeringsfraude.De rode draad doorheen dit werk wordt gevormd door de nood aan een doorgedreven burgerrechtelijke neutralisatie van verzekeringsfraude. Op chronologische wijze wordt onderzocht wat de exacte draagwijdte is van de verschillende verplichtingen die de Wet Landverzekeringsovereenkomst oplegt aan de verschillende verzekeringsactoren. Centraal staat de vraag welke rechtsgevolgen het recht verbindt aan verschillende vormen van verzekeringsfraude, of deze gevolgen adequaat zijn om de beoogde neutralisatie te realiseren en of daar naar buitenlands voorbeeld verbeteringen aan kunnen worden aangebracht. Zo komen onder meer de bedrieglijke risico-opgave, het verzekeren van een onbestaand risico, de frauduleuze oververzekering door overwaardering en samenloop, de bedrieglijke verzwijging van een risicoverzwaring en de frauduleuze schadeaangifte aan bod. Ook de functie van het strafrecht wordt in deze analyse uitgebreid besproken. Systematisch wordt nagegaan welke strafkwalificaties het best kunnen worden aangewend om welke vormen van verzekeringsfraude te vervolgen. Deze analyse mondt vervolgens uit in een aantal aanbevelingen die de slagkracht van de Wet Landverzekeringsovereenkomst aanzienlijk verhogen.Dit boek is niet enkel bestemd voor juristen en advocaten, maar voor alle actoren in de verzekeringssector, zoals (bank)verzekeraars, makelaars en verzekeringsagenten. Ook verzekeringnemers en verzekerden vinden in dit boek een nauwkeurige omschrijving van een aantal belangrijke verplichtingen die op hen rusten.
Daily Wuyts was tussen 2007 en 2013 assistent aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht aan de Universiteit Antwerpen, waar hij in 2013 promoveerde tot doctor in de rechten. De auteur is nu postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen.

Print
1
Date
January 2014
ISBN
9789400004641
Number of pages
644
Publisher website
Online version from
€ 174.53 (excl. VAT)
Price hardcopy
€ 174.53 (excl. VAT)
Back More details

results sorted by

More results