Medisch begeleide voortplanting

Authors:

Publisher: Intersentia

Dit boek is het verslagboek van een studienamiddag over medisch begeleide voortplanting, georganiseerd door het Gents Instituut voor Gezondheidsrecht (GIG) op 27 februari 2014. Het GIG bundelt de expertise op het vlak van gezondheidsrecht die binnen de Universiteit Gent in diverse vakgroepen

aanwezig is.Dit boek is uniek door zijn multidisciplinaire karakter: vier juridische bijdragen worden zinvol aangevuld met een medisch perspectief en twee reflecties vanuit ethische hoek. Dit werk bevat niet alleen een analyse van de Belgische wetgeving en rechtspraak inzake MBV met aandacht voor grensoverschrijdende aspecten, maar biedt ook inzicht in de medische praktijk van het UZ Gent en de rol van het ethisch comité in dit ziekenhuis. De anonimiteit van de donor krijgt bijzondere aandacht.
Dit boek is bestemd voor iedereen die persoonlijk of professioneel met medisch begeleide voortplanting te maken heeft: zorgverleners (artsen, verpleegkundigen en vroedvrouwen), advocaten en magistraten, maar ook ethici en niet het minst personen die zelf met vruchtbaarheidsproblemen kampen.
Met bijdragen van Marlies Eggermont, Gerd Verschelden, Sylvie Tack, Liesbet Pluym, Frank Vanderkerckhove, Guido Pennings en Tom Balthazar.

Print
1
Date
February 2014
ISBN
9789400004917
Number of pages
232
Publisher website
Online version from
€ 61.32 (excl. VAT)
Price hardcopy
€ 61.32 (excl. VAT)
Back More details

results sorted by

More results