Eerste verkenning van een nieuw gerechtelijk landschap

Authors:

Publisher: Intersentia

Door diverse wetten wordt het gerechtelijke landschap vanaf 1 september 2014 grondig gewijzigd. Niet alleen werd vanaf 1 april 2014 het aantal gerechtelijke arrondissementen verminderd, maar ook de bevoegdheden van de diverse rechtscolleges worden vanaf 1 september 2014 herschikt. De duidelijke en

overzichtelijke structuur die bij de invoering van het Gerechtelijk Wetboek een doelstelling was, is daarbij voor een stuk verloren gegaan.
Dit boek wil een wegwijzer zijn in het vernieuwde gerechtelijke landschap zoals dat eruitziet na 1 september 2014. Het geeft een overzicht van de nieuwe rechterlijke organisatie en de bevoegdheden van de rechtscolleges. De invoering van de familie- en jeugdrechtbank als een nieuwe sectie binnen de rechtbank van eerste aanleg maakte een aanpassing van heel wat bevoegdheidsregels noodzakelijk.
Advocaten, magistraten, gerechtsdeurwaarders, kortom alle practici van het procesrecht zullen hun weg moeten vinden in de nieuwe regelgeving en taakverdeling. Deze wegwijzer is dan ook een onmisbaar instrument om een antwoord te kunnen geven op de eerste vragen die zullen rijzen.
Dirk Scheers is vrederechter te Antwerpen en lector gerechtelijk recht aan de Artesis Plantijn Hogeschool in Antwerpen. Hij heeft talrijke publicaties verzorgd over het gerechtelijk recht en is een van de coauteurs van het Handboek gerechtelijk recht.
Pierre Thiriar is raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen en vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit Antwerpen. Hij heeft talrijke publicaties verzorgd over het gerechtelijk recht en is een van de coauteurs van het Handboek gerechtelijk recht.

Print
1
Date
August 2014
ISBN
9789400005549
Number of pages
204
Publisher website
Online version from
€ 47.17 (excl. VAT)
Price hardcopy
€ 47.17 (excl. VAT)
Back More details

results sorted by

More results