Tussen algemeen belang en toegewijde zorg

Authors:

Publisher: Intersentia

Dit boek is een huldeboek voor Mr. Hugo Sebreghts, stichtervennoot van het Antwerpse advocatenkantoor GSJ advocaten. Het boek werd hem overhandigd naar aanleiding van zijn pensioen als vennoot van GSJ. De bijdragen werden geschreven door juristen en niet-juristen, en behandelen thema's die het

algemeen belang raken. Gelet op de professionele carrière van de gevierde worden vooral topics van ruimtelijke ordening en stedenbouw aangesneden, alsook onderwerpen die de zorgsector in de brede zin van het woord aanbelangen. De bijdragen bevatten veelal vernieuwende ideeën die de lezer tot nadenken aanzetten. Dit boek is een aanrader voor iedereen die belangstelling heeft voor omgevingsrecht en/of zorgrecht.

Print
1
Date
October 2014
ISBN
9789400005594
Number of pages
504
Publisher website
Online version from
€ 108.49 (excl. VAT)
Price hardcopy
€ 108.49 (excl. VAT)
Back More details

results sorted by

More results