Bancair insolventierecht

Authors:

Publisher: Intersentia

De bankencrisis anno 2008 herbevestigde de bijzondere positie van banken binnen ons economisch bestel. In dit boek worden de publieke interventiemaatregelen die zich situeren binnen de fase van acute crisisinterventie aan een omstandige juridische analyse onderworpen.
In een eerste deel wordt

ingegaan op de staatswaarborg en de lender of last resort als liquiditeitsmaatregelen. Een tweede deel behandelt op zeer omstandige wijze het ingevolge en na de crisis ontwikkelde juridische kader voor de afwikkeling van banken in ernstige financiële moeilijkheden. Onderzocht wordt voor de genoemde interventiemaatregelen welke de juridische bouwstenen zijn en welke de huidige evenals toekomstige verdeling van bevoegdheden is tussen de nationale lidstaten en de instellingen van de Europese Unie.
Dit boek geeft een omvattend overzicht van het actuele juridische raamwerk en is bijgevolg niet alleen een onmisbaar basiswerk voor theoretici maar tevens voor elke praktijkjurist die geconfronteerd wordt met de problematiek van banken in financiële moeilijkheden.

Print
1
Date
December 2015
ISBN
9789400006584
Number of pages
520
Publisher website
Online version from
€ 165.09 (excl. VAT)
Price hardcopy
€ 165.09 (excl. VAT)
Back More details

results sorted by

More results