Koop - Gemeen recht

Authors:

Publisher: Intersentia

Koop - Gemeen recht bundelt talrijke contractuele bedingen en reikt zo de nodige bouwstenen aan om een koopcontract op adequate en correcte wijze op te stellen, te redigeren en te interpreteren. Elke clausule die aan bod komt, wordt op heldere en overzichtelijke wijze toegelicht volgens een vast

stramien. De bespreking van de clausule wordt voorafgegaan door referenties naar de belangrijkste wetgeving, jurisprudentie en rechtsleer. De vele modelclausules die doorheen de reeks aan bod komen, staan garant voor de praktische bruikbaarheid van de reeks. Bovendien vormt een handige checklist op het einde van elke bespreking een onmisbare hulp bij de redactie en de verwerking van de clausule in het contract.

Inhoud- Opties, Tom Gladinez- E-commerce/verkoop op afstand, Evelyne Terryn- Prijsbepalings- en aanpassingsclausules, Aloïs Van Oevelen- Voorwerp en omvang van de leveringsplicht, Lien Bellinck, Vincent Sagaert en Alexis Lemmerling- Risico en eigendomsoverdracht, Julie del Corral- Betaling: tijdstip en wijze, Reinhard Steennot en Diederik Bruloot- Leveringswijze, Julie del Corral- Kwijting, Stefan Rutten- Opschortingsclausules, Michiel Vanwynsberghe- Garantieclausules, Sanne Vandemaele- Vrijwaring wegens uitwinning, Pieter Brulez- Ontbindingsclausules, Floris Parrein- Prijsverminderingclausules, Sanne Jansen- Levensverzekering als waarborg voor krediet: overdracht van rechten, Melissa Thirion

Print
1
Date
April 2016
ISBN
9789400006980
Number of pages
532
Publisher website
Online version from
€ 117.92 (excl. VAT)
Price hardcopy
€ 117.92 (excl. VAT)
Back More details

results sorted by

More results