Topics bewijs- en procesrecht

Authors:

Publisher: Intersentia

Elke juridische professional wordt veelvuldig geconfronteerd met procedureslagen en bewijsproblemen. De acht bijdragen in dit boek behandelen praktijkgericht de bewijsproblematiek en bijzondere procedures doorheen de verschillende rechtstakken. Waar mogelijk en relevant besteden de auteurs

bijzondere aandacht aan de sociale media.
Dit boek bevat de volgende bijdragen: - Bewijs en sociale media in burgerlijke geschillen (Sven Sobrie en Kurt Willems)- Nieuwe Europese regels voor de bescherming van uw privacy op sociale netwerken: wat mag u verwachten? (Hans Graux)- De advocaat en het Wetboek van Economisch Recht. Informatieplichten, reclame en enkele capita selecta (Hugo Lamon)- Verzamelen en vastleggen van digitaal bewijs in strafzaken (Charlotte Conings en Sofie Royer)- Een praktische juridische analyse van sociale media op de werkvloer (Peter Stroobants en Vicky Buelens)- Meldingsplicht inzake directe belastingen door natuurlijke personen (Marian Vanden Broeck)- Bewijs in aannemingszaken (Marco Schoups en Geert De Buyzer)- Procedurele knelpunten in het familierecht. Tien topics uit de praktijk (Sven Eggermont m.m.v. Aïda Verstappen)Dit boek is de schriftelijke neerslag van de permanente vorming van de Vlaamse Conferentie aan de Balie van Antwerpen, gerechtelijk jaar 2016-2017.

Print
1
Date
May 2017
ISBN
9789400007833
Number of pages
314
Publisher website
Online version from
€ 61.32 (excl. VAT)
Price hardcopy
€ 61.32 (excl. VAT)
Back More details

results sorted by

More results