Notariële actualiteit 2016-2017

Authors:

Publisher: Intersentia

De Leuvense Notariële Geschriften bundelen bijdragen relevant voor de notariële praktijk. Het voorliggende boek bevat onderwerpen die aan bod kwamen tijdens de postuniversitaire cyclus notariaat 2016-2017:
* Inbreng van dienstengiften in het erfrecht - Ariadne Van den Broeck* De digitale

nalatenschap: de erfrechtelijke grens tussen offline en online realiteit in de schemerzone? - Elisabeth Adriaens m.m.v. Fiona Heymans* Fiduciaire rechtsfiguren in het notariaat - Dorothy Gruyaert* De elektronische openbare verkoop in het licht van de rechtspraak van het Hof van Cassatie - Dirk Michiels* Recente ontwikkelingen inzake btw en vastgoed - Ivan Massin* Grensoverschrijdende aspecten van het Belgische vennootschapsrecht. Een overzicht van de verschillende vormen van grensoverschrijdende mobiliteit van vennootschappen - Felix Dobbelaere

Print
1
Date
October 2017
ISBN
9789400008106
Number of pages
158
Publisher website
Online version from
€ 66.04 (excl. VAT)
Price hardcopy
€ 66.04 (excl. VAT)
Back More details

results sorted by

More results