Log in Start

Promotie van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen

Publisher: Intersentia
Authors:
  • Description
  • Details
  • Website Publisher
In 1992 nam de Europese wetgever een maximaal geharmoniseerde richtlijn aan die de meeste vormen van reclame voor geneesmiddelen reguleerde. De richtlijn had als doel de vervolmaking van de interne geneesmiddelenmarkt te bevorderen, door de handelsbelemmerende divergerende nationale wetgeving op te heffen. In dit boek verdedigt de auteur dat er ook nood is aan een Europese maximaal

Content

0 results Page