De factuur en de btw, 8ste ed.

Authors:

Publisher: Intersentia

Het grootste deel van de formele vereisten voor de factuur heeft betrekking op de btw-verplichtingen. Om de toepassing van de btw-regelgeving te kunnen controleren, is vereist dat de fiscus kennis krijgt van de door de btwplichtige verrichte handelingen en dat iedere handeling afzonderlijk kan

worden geverifieerd. De factuur speelt daarbij een belangrijke rol.
Deze uitgave geeft het meest complete overzicht van de vereisten waaraan een factuur moet voldoen op het vlak van de btw.> Wanneer moet een factuur of stuk uitgereikt of opgesteld worden?> Welke verplichte vermeldingen moeten voorkomen op de factuur of het stuk?> Wat zijn de gevolgen van een niet-conforme factuur?> Voor de huur van de bedrijfsgebouwen ontvang ik geen factuur. Kan dit?> Regelmatig komen buitenlandse ondernemingen herstellingen verrichten aan de machines. Zij rekenen op hun factuur geen btw. Is dit mogelijk?> Voor goederen die vanuit andere EU-lidstaten komen, wordt ons meestal twee maanden na aankomst van de goederen een factuur toegestuurd.Wij verwerken op dat moment een intracommunautaire verwerving van goederen. Is dit correct?
Op cruciale vragen zoals deze vindt u in dit boek een antwoord. Het is dan ook een uitgave die geen enkele praktijkfiscalist kan missen.
Dit standaardwerk is bijgewerkt tot 1 maart 2017.

Print
1
Date
April 2017
ISBN
9789400008526
Number of pages
568
Publisher website
Online version from
€ 80.19 (excl. VAT)
Price hardcopy
€ 80.19 (excl. VAT)
Back More details

results sorted by

More results