Aangiften btw, 6de uitgave

Authors:

Publisher: Intersentia

Dit boek behandelt de vier voornaamste aangiften inzake btw:- de periodieke btw-aangifte;- de bijzondere btw-aangifte;- de intracommunautaire opgave;- de jaarlijkse klantenlijst.
Elke soort aangifte wordt benaderd volgens een vast stramien. Eerst wordt het te gebruiken formulier of de

elektronische toepassing voorgesteld. Vervolgens worden de wettelijke bepalingen behandeld. Na een korte toelichting per aangifte over diverse aspecten van de indiening volgt een uitgebreide handleiding voor het invullen ervan.
Dit boek werd bijgewerkt tot 1 april 2017.

Print
1
Date
June 2017
ISBN
9789400008540
Number of pages
326
Publisher website
Online version from
€ 74.53 (excl. VAT)
Price hardcopy
€ 74.53 (excl. VAT)
Back More details

results sorted by

More results