Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen IV

Authors:

Publisher: Intersentia

De Faillissementswet vereist dat curatoren een bijzondere opleiding genoten hebben en waarborgen bieden inzake bekwaamheid op het gebied van vereffeningsprocedures. Maar ook vereffenaarsvan vennootschappen worden gecontroleerd door de rechtbank van koophandel, zonder dat er evenwel wettelijke

bekwaamheidsvereisten worden gesteld. In dit licht wordt met een vaste regelmaat de postuniversitaire opleiding Curator-Vereffenaar georganiseerd door de KU Leuven en de UAntwerpen.
Dit boek bundelt de belangrijkste bijdragen van sprekers die meewerkten aan deze opleiding. De verschillende bijdragen behandelen thema's en onderwerpen die nieuw zijn sinds 2014. Deze nieuwe uitgave vormt m.a.w. een aanvulling op de eerder verschenen boeken, die uiteraard op verschillende punten hun gelding behouden. Deze nieuwe uitgave bevat brede informatie en duiding over vereffeningsprocedures en over de recente tendensen in het insolventierecht in de ruime zin. In het boek wordt ruime aandacht besteed aan de verscherpte confrontatie van het insolventierechtmet diverse andere rechtstakken, zoals sociaal recht, fiscaal recht e.a.
Dit boek is een onmisbaar en actueel naslagwerk voor curatoren, maar ook voor vele andere rechtspractici, zoals advocaten, vereffenaars van vennootschappen, voorlopig bewindvoerders, rechters in handelszaken, bedrijfsjuristen, bedrijfsrevisoren en accountants. De auteurs zijn allen vooraanstaande magistraten, curatoren en academici.

Print
1
Date
October 2017
ISBN
9789400008717
Number of pages
514
Publisher website
Online version from
€ 160.38 (excl. VAT)
Price hardcopy
€ 160.38 (excl. VAT)
Back More details

results sorted by

More results