Handelshuur

Authors:

Publisher: Intersentia

De Handelshuurwet is al meer dan 65 jaar oud, de praktijk is springlevend, met veel aandachtspunten en risico's. De belangen van de verhuurder en de huurder zijn meestal groot en de dwingende Handelshuurwet kent op meerdere punten een strikt formalisme en specifieke regels die een bijzondere kennis

en waakzaamheid vereisen. De auteurs van dit boek, allen experten ter zake, focussen op vragen en knelpunten uit de praktijk en de recente evoluties en leringen uit de rechtspraak.
Het boek bevat de volgende bijdragen:
Toepassingsgebied van de HandelshuurwetNicolas Carette en Pieter Brulez
Kortetermijnhandelshuur (zgn. pop-up huur)Pieter Brulez
Duur, hernieuwing en beëindiging van een handelshuurovereenkomstAloïs Van Oevelen
Uitzettingsvergoeding en huurprijsherzieningBin-Na Jeong en Frederic Blockx
Onderhuur en huuroverdracht Wannes Buelens
Overdracht van het gehuurde goed onder de HandelshuurwetRuud Jansen

Print
1
Date
May 2018
ISBN
9789400009424
Number of pages
204
Publisher website
Online version from
€ 52.83 (excl. VAT)
Price hardcopy
€ 66.04 (excl. VAT)
Back More details

results sorted by

More results