Handboek merkenrecht

Authors:

Publisher: Intersentia

Dit Handboek Merkenrecht wil de lezer een volledig begrip bieden van alle bepalingen van het merkenrecht die van kracht zijn in de Benelux en in de Europese Unie. Na een overzicht van het wettelijk kader volgt een grondige bespreking van de rechtsregels over de geldigheidsvereisten voor een merk,

de procedures voor het verkrijgen van een merk, de rechten van de merkhouder en de uitzonderingen daarop, de wijzen van beëindiging van een merk en de regels die in het kader van gerechtelijke procedures gelden.
Een nauwkeurige analyse van de wettelijke bepalingen wordt aangevuld met talrijke voorbeelden uit de voornamelijk hogere rechtspraak, in het bijzonder van het Hof van Justitie, het Gerecht van de Europese Unie, het Hof van Cassatie en het Benelux-Gerechtshof.
Marie-Christine Janssens is gewoon hoogleraar aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven en hoofd van het CiTiP (Centre for IT & IP Law) aan deze universiteit.

Print
1
Date
October 2019
ISBN
9789400010895
Number of pages
541
Publisher website
Online version from
€ 132.08 (excl. VAT)
Price hardcopy
€ 132.08 (excl. VAT)
Back More details

results sorted by

More results