Handboek vennootschapsbelasting 2020-2021

Authors:

Publisher: Intersentia

In dit handboek benadert de auteur de vennootschapsbelasting volgens de negen uit te voeren bewerkingen. Z? geeft duidel?ke antwoorden op klassieke vragen zoals: Wat z?n de belastbare winsten? Wat z?n de aftrekbare kosten? Wat met DBI-aftrek en aftrek voor risicokapitaal? Ze besluit met het fiscale

regime dat wordt toegepast b? de vereffening van een vennootschap en b? herstructureringen.
- Met uitgebreide voorbeelden ter verheldering van fi scaaltechnisch moeil? ke regimes.- Volledig geactualiseerd.

Print
1
Date
September 2020
ISBN
9789400011649
Number of pages
612
Publisher website
Online version from
€ 74.53 (excl. VAT)
Price hardcopy
€ 74.53 (excl. VAT)
Back More details

results sorted by

More results