Handboek btw 2020-2021

Authors:

Publisher: Intersentia

Dit handboek verduidelijkt op een gestructureerde en overzichtelijke manier de toepassing van de complexe btw-regelgeving. Het boek is logisch opgebouwd en geeft een duidelijk antwoord op klassieke btw-vragen als: Wie is btw-plichtig? Welke handelingen zijn onderworpen aan btw? Waar vindt de

belastbare handeling plaats? Wat is de maatstaf van heffing? In welke gevallen is er recht op vrijstelling en wie moet de btw voldoen? Specifieke hoofdstukken zijn gewijd aan de problematiek van aftrek en teruggaaf van btw, btw-tarieven, de administratieve procedures i.v.m. btw enz.
Het boek heeft een hoog didactisch gehalte en is praktisch bruikbaar door de schematische voorstelling van de btw-problematiek.

Print
1
Date
September 2020
ISBN
9789400011656
Number of pages
740
Publisher website
Online version from
€ 74.53 (excl. VAT)
Price hardcopy
€ 74.53 (excl. VAT)
Back More details

results sorted by

More results