De aanbestedende overheid & Capita selecta met focus op de rechtspraak

Authors:

Publisher: Intersentia

Binnen de thematiek van de overheidsopdrachten is er de voorbije jaren veel gewijzigd, zowel op gebied van de wetgeving als binnen de rechtspraak. Peter Teerlinck geeft daarom in dit boek een update van de vijf boekjes die reeds verschenen zijn binnen de reeks "De aanbestedende overheid &", met

name: Contacten met inschrijvers, De aansprakelijkheid voor fouten in de opdrachtdocumenten, Het prijsonderzoek en abnormale prijzen, Schadevergoeding, Gunningscriteria. Deze vijf onderwerpen worden in dit werk in één omvangrijk handboek gebundeld én bovendien aangevuld met een zesde thema "Selectie actualia". Dit biedt de lezer dus een handige geactualiseerde verzameling van de vijf thema's én een nieuwe aanvulling. Net zoals bij de 5 boekjes in de reeks staat ook hier de concrete toepassing van de rechtsregels door de verschillende rechters (Hof van Justitie, Raad van State en gewone rechtbanken) centraal.
Peter Teerlinck maakt deel uit van het advocatenkantoor & DE BANDT. Hij staat in voor de redactie en samenstelling van dit handboek en kan daarbij ruimschoots putten uit zijn geschillenpraktijk en reeds geschreven bijdragen. Hij werkte voor dit boek samen met Constant De Koninck, Louise Galot, Joren Vuylsteke en Peter Allaert.
Dit werk in inbegrepen in de Studiedag 'Overheidsopdrachten anno 2020' (2 oktober 2020 - Gent)

Print
1
Date
July 2020
ISBN
9789400011847
Number of pages
450
Publisher website
Online version from
€ 122.64 (excl. VAT)
Price hardcopy
€ 122.64 (excl. VAT)
Back More details

results sorted by

More results