Nieuw recht inzake koop & digitale inhoud en diensten

Authors:

Publisher: Intersentia

Nieuw recht inzake koop en digitale inhoud en diensten gaat in op de impact op het Belgische recht van Richtlijn 2019/771 inzake consumentenkoop en Richtlijn 2019/770 inzake digitale inhoud en digitale diensten. Beide richtlijnen vragen immers grondige wijzigingen van de Belgische wetgeving

betreffende de koop en de consumentenkoop en meer in het algemeen van het Belgische contractenrecht.Dit boek schetst vooreerst het belang en de impact van deze nieuwe richtlijnen en legt de link tussen deze richtlijnen en de Moderniseringsrichtlijn 2019/2161. Er is verder ruim aandacht voor de totstandkoming en het toepassingsgebied van de nieuwe wetgeving, de afbakeningsproblemen, de nieuwe regels inzake conformiteit en remedies, het bewijs en de bewijslast en voor de verhaalsrechten in de contractuele keten. Daarnaast komt ook de mate waarin de richtlijnen al dan niet bijdragen tot een duurzaam contractenrecht aan bod.
Het boek bevat bijdragen van Ignace Claeys, Nathalie De Weerdt, Simon Geiregat, Sanne Jansen, Bert Keirsbilck, Reinhard Steennot, Sophie Stijns, Matthias Storme, Gert Straetmans, Evelyne Terryn, Bernard Tilleman, Frederik Van den Abeele, Elias Van Gool en Beatrix Vanlerberghe.
Inhoud ò Nieuw kooprecht en nieuw recht voor digitale inhoud en digitale dienst in contextEvelyne Terryn ò Consumentenkoop & digitale inhoud: Toepassingsgebied & afbakeningSimon Geiregat en Reinhard Steennot ò Conformiteit in de Richtlijn consumentenkoop 2019: heeft de berg een muis gebaard?Frederik Van den Abeele en Bernard Tillemanò De conformiteit van digitale inhoud en digitale dienstenIgnace Claeys en Nathalie De Weerdt ò Remedies bij consumentenkoopSophie Stijns en Sanne Jansen ò Remedies bij digitale inhoud en dienstenMatthias E. Storme .ò VerhaalsrechtenBert Keirsbilck ò De nieuwe richtlijn consumentenkoop en duurzame consumptieElias Van Goolò De nieuwe richtlijnen Consumentenkoop en Levering van digitale inhoud: BewijsaspectenGert Straetmans en Beatrix Vanlerberghe

Print
1
Date
October 2020
ISBN
9789400011885
Number of pages
426
Publisher website
Online version from
€ 113.21 (excl. VAT)
Price hardcopy
€ 113.21 (excl. VAT)
Back More details

results sorted by

More results