Log in

Nieuw recht inzake koop & digitale inhoud en diensten

Publisher: Intersentia
Authors:
  • Description
  • Details
  • Website Publisher
Nieuw recht inzake koop en digitale inhoud en diensten gaat in op de impact op het Belgische recht van Richtlijn 2019/771 inzake consumentenkoop en Richtlijn 2019/770 inzake digitale inhoud en digitale diensten. Beide richtlijnen vragen immers grondige wijzigingen van de Belgische wetgeving betreffende de koop en de consumentenkoop en meer in het algemeen van het Belgische contractenrecht.Dit boek schetst vooreerst het belang en de impact van deze nieuwe richtlijnen en legt de link tussen deze richtlijnen en de Moderniseringsrichtlijn 2019/2161. Er is verder ruim aandacht voor de totstandkoming en het toepassingsgebied van de nieuwe wetgeving, de afbakeningsproblemen, de nieuwe regels inzake conformiteit en remedies, het bewijs en de bewijslast en voor de verhaalsrechten in de contractuele keten. Daarnaast komt ook de mate waarin de richtlijnen al dan niet bijdragen tot een duurzaam contractenrecht aan bod.
Het boek bevat bijdragen van Ignace Claeys, Nathalie De Weerdt, Simon

Content

0 results Page