Log in Start

De algemene antimisbruikbepaling en successieplanning

Publisher: Intersentia
Authors:
  • Description
  • Details
  • Website Publisher
Dit boek biedt aan iedereen die in aanraking komt met vermogens- en successieplanning een leidraad bij de toepassing en de werking van de algemene antimisbruikbepaling die sinds juni 2012 het Vlaamse fiscale landschap grondig heeft hertekend. Zeker in het kader van de successierechten/erfbelasting wordt immers iedere belastingplichtige en diens adviseur meer en meer geconfronteerd met termen

Content

0 results Page