Log in Start

De handelsnaam

Publisher: Intersentia
Authors:
  • Description
  • Details
  • Website Publisher
De handelsnaam is de naam waaronder een onderneming zijn handelsactiviteiten voert en waarmee zij zich onderscheidt van andere ondernemingen. De handelsnaam is een intellectueel eigendomsrecht dat aan geen enkele formaliteit is onderworpen en bescherming krijgt door het loutere gebruik ervan.
De vennootschapsnaam is de naam die de vennootschap identificeert bij haar oprichting. Dit boek

Content

0 results Page