Actualia omgevingsrecht

Authors:

Publisher: Intersentia

Het omgevingsrecht is volop in evolutie. Dit boek bundelt negen bijdragen over actuele omgevingsrechtelijke thema's, gaande van de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof), over de basisrechten voor zonevreemde constructies, de vermoedens van vergunning tot de planschaderegeling. Gerenommeerde auteurs

spitten alle thema's uit tot op het bot. Een onmisbaar boek voor al wie in de praktijk met deze boeiende materie geconfronteerd wordt.
Dit werk is inbegrepen in de 'Themadagen VCRO van A tot Z' (webinars)
Met volgende bijdragen:-Nog steeds te hoge stikstofdeposities: nood aan een PASsend Vlaams antwoord Zuhal Demir-Eigendomsbeperkingen die leiden tot bestemmingsimmobiliteit in het licht van het realisatiegerichte karakter van een RUPPieter-Jan Defoort-Over woonuitbreidingsgebieden en hun aansnijding: naar een meer systematisch, rechtszeker evenwicht tussen ontwikkelen en beschermen van de open ruimte?Kristof Hector &, Céline Bimbenet-Vergoeding voor planschade en de rechtspraak van het Grondwettelijk hof Matthias Valkeniers-De vermoedens van vergunning. Status quaestionisGregory Verhelst-De rechtsmacht van de raad voor vergunningsbetwistingen in beweging. Over hoe de complexe administratieve rechtshandeling zorgt voor een verschuiving van RVS naar RVVB,Annelies Maes-De evolutie van de basisrechten voor zonevreemde constructiesMichiel Deweirdt-Onroerend erfgoed en VCRO: over hun verhouding en de afwijkingsmogelijkheden ten voordele van onroerend erfgoedLise Vandenhende-De wisselwerking tussen vergunningen en burgerlijke rechten, een greep uit de praktijkJohn Toury & Filip Van Dievoet

Print
1
Date
March 2021
ISBN
9789400012134
Number of pages
300
Publisher website
Online version from
€ 70.75 (excl. VAT)
Price hardcopy
€ 70.75 (excl. VAT)
Back More details

results sorted by

More results