Log in Start

Gelijk zijn versus gelijk krijgen

Publisher: Intersentia
Authors:
  • Description
  • Details
  • Website Publisher
Op 10 juli 2008 vaardigde Vlaanderen het decreet houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid (Gelijkekansendecreet) uit. Dat decreet voerde - alvast op papier - een vrijwel ongeëvenaarde bescherming in tegen discriminatie, vergeleken met de meeste andere Europese landen en regio's. Zo is het toepassingsgebied van het decreet erg ruim en worden vele

Content

0 results Page