1. Wet Consumentenkrediet - burgerlijke sanctie - vermindering, met behoud van termijnen, van de verplichtingen van de ...

Tijdschrift van de Vrederechters (T. Vred.) / Journal des Juges de Paix (JJP)

Back More details

Dear visitor

This page is reserved for Jurisquare members.
If you already are a member, please click the 'Log in' button below. If you would like to become a member, please click the 'Price quotation' button below. You can have access to the largest legal library in Belgium from € 410,26 (VAT excl.) onwards!

Log in Confirm »