Connexion

Indicatieve Tabel 2020/Tableau Indicatif 2020

Editeur: die Keure / la Charte
Auteurs:
  • Description
  • Détails
  • Site de l'éditeur
Opnieuw heeft een groep van gespecialiseerde magistraten zich gebogen over de voorgaande editie van de Indicatieve Tabel, met het oog op actualisering, rekening houdend met de rechtspraak en rechtsleer en de socio-economische evoluties. De Indicatieve Tabel beoogt de harmonisering van de schadevergoeding, evenals deze efficiënter en sneller te laten verlopen. Het blijft noodzakelijk het indicatief karakter ervan te benadrukken. De Tabel doet geen afbreuk aan de geldende rechtsregels inzake schade en schadevergoeding. M.b.t. de bewijslast, stellen de artikelen 870 Gerechtelijk Wetboek en artikel 8.4 Nieuw Burgerlijk Wetboek, dat het de eisende partij behoort het bewijs te brengen van het bestaan en de omvang van een schade in oorzakelijk verband met de onrechtmatige daad. Omwille van het algemeen karakter van de wettelijke bepalingen opgenomen in het Burgerlijk Wetboek, is het noodzakelijk een beroep te doen op andere rechtsbronnen. Of het nu de maatschappij, de wetenschap of de

Contenu

0 résultats Page