Intellectuele rechten / Droits intellectuels

Publisher: Wolters Kluwer

In een maatschappij waarin kennis de belangrijkste grondstof vormt, is de bescherming van
intellectuele eigendom tegen piraterij cruciaal. Op Belgisch en Europees vlak worden tegen hoog tempo
wetgevende initiatieven genomen en ook op mondiaal niveau zien nieuwe

beschermingsstatuten het levenslicht.
Zonder permanente updating raakt uw kennis snel gedateerd. De redactie geeft achtergrondinformatie bij
belangwekkende ontwikkelingen, analyseert jurisprudentie en bespreekt nieuwe uitgaven over dit thema. Dit
tweetalige tijdschrift volgt ook alle ontwikkelingen inzake octrooirecht, merkenrecht en auteursrecht op de
voet. Er wordt veel aandacht besteed aan het internet, de nieuwe technologieën en hun
juridische aspecten. De redactie analyseert zowel de nationale wetgeving als de internationale verdragen
vanuit Belgisch perspectief.

Editorial board
B. De Vuyst, G. Glas, S. Granata, H. Haouideg, T. Heremans, M.C. Janssens, E. Laevens,
P. Maeyaert, S. Missotten, F. Petillion, B. Ponet, K. Roox, B. Vandermeulen, G. Vanderstichele, H. Vanhees, V. Vanovermeire, I. Vernimme, L. Weynants
Price paper+online
€ 423.41 (excl. VAT)
Back More details Editorial board Publisher website

results sorted by

More results

Dear subscriber of ,

For acces to all 0 results of your search request, that Jurisquare can offer you in addition to the 0 results from , you have to be logged in to Jurisquare with your Jurisquare account.

Yes, I do not only have a subscription to the online version of but also to the platform Jurisquare. So, I log in into my Jurisquare account with my Jurisquare login and I can immediately consult all search results.

I do not have a subscription for Jurisquare, but I'd like to become a member, in order to get access to all search results and many other advantages. Subscriptions start from € 405,40 for 1 user for 12 months.

Please notice that you should satisfy all the conditions that prevail in order to be able to consult the texts of the search results. This includes a subscription to the journal concerned with activated access on Jurisquare, or the right of electronic access for the book concerned.

I do not have a subscription for Jurisquare, but I'd like to learn more about it.