Milieu- en Energierecht (MER)

Publisher: die Keure / la Charte

Het tijdschrift dat bedrijven, openbare besturen en particulieren door de chaos van nieuwe milieureglementen heen wil helpen door een overzicht te bieden van de relevante teksten, op Europees, nationaal en regionaal niveau. Daarbij wordt niet alleen de titel en de vindplaats van de reglementering

gegeven, maar telkens een gevulgariseerde weergave van de inhoud ervan; de wetteksten zelf worden in de Codex Milieurecht opgenomen.

Per nummer worden systematisch twee of drie belangrijke, praktijkrelevante rechtsleerbijdragen gepubliceerd. Daarbij wordt gezocht naar een goed evenwicht tussen milieu- en energierecht. Naast het traditionele wetgevingsoverzicht en het nieuwe rechtspraakoverzicht (gericht op de uitspraken van de belangrijkste rechtscolleges) wordt ook een driemaandelijks overzicht gegeven van de relevante rechtsleer inzake milieu- en energierecht.

Editorial board
Price paper+online
€ 214.15 (excl. VAT)
Back More details Editorial board Publisher website

results sorted by

More results

Dear subscriber of ,

For acces to all 0 results of your search request, that Jurisquare can offer you in addition to the 0 results from , you have to be logged in to Jurisquare with your Jurisquare account.

Yes, I do not only have a subscription to the online version of but also to the platform Jurisquare. So, I log in into my Jurisquare account with my Jurisquare login and I can immediately consult all search results.

I do not have a subscription for Jurisquare, but I'd like to become a member, in order to get access to all search results and many other advantages. Subscriptions start from € 410,26 for 1 user for 12 months.

Please notice that you should satisfy all the conditions that prevail in order to be able to consult the texts of the search results. This includes a subscription to the journal concerned with activated access on Jurisquare, or the right of electronic access for the book concerned.

I do not have a subscription for Jurisquare, but I'd like to learn more about it.