Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement (VTOM)

Publisher: die Keure / la Charte

Het Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement (VTOM) wil een brug maken tussen de bestuurswetenschap en de bestuurspraktijk.

Hiertoe brengt het een unieke combinatie van wetenschappelijk artikelen en praktijkgerichte bijdragen. Het tijdschrift houdt de vinger aan de pols van de belangrijkste

bestuurlijke evoluties op alle bestuurlijke niveaus: lokaal, Vlaams, federaal en Europees. We pinnen ons hierbij niet vast op een specifieke beleidssector. Wel streven we naar een caleidoscopisch overzicht dat vanuit verschillende beleidssectoren bestudeerd kan worden. Hoewel de thuisdiscipline van het blad de bestuurskunde en het horizontaal bestuurlijk beleid is, stellen we ons multidisciplinair op. In het bijzonder het samenspel tussen bestuur en recht is een aandachtspunt, maar ook economische, sociologische en andere perspectieven komen aan bod.

VTOM wil zo hét referentieblad zijn voor professionals die bestuur en beleid vanuit een algemene interesse willen volgen.

Editorial board
HOOFDREDACTEUR
Prof. Dr. Wouter Van Dooren (UA)


STICHTENDE HOOFDREDACTEURS
Jean Dujardin (eresecretaris stad Gent, docent VUB)
Prof. Dr. Geert Bouckaert (KULeuven)

KERNREDACTIE
Prof. Dr. Alexander De Becker (UHasselt)
Prof. Dr. Kaat Leus (VUB)
Prof. Dr. Valerie Pattyn (Universiteit Leiden)
Prof. Dr. Trui Steen (KULeuven)
Prof. Dr. Kristof Steyvers (UGent)
Nick Thijs (European Institute of Public Administration)
Prof. Dr. Wouter Vandenabeele (Universiteit Utrecht)
Prof. Dr. Steven Van de Walle (KULeuven)
Peter Van Humbeeck (UA en SERV)
Prof. Dr. Koen Verhoest (UA)
Prof. Dr. Joris Voets (UGent)
Prof. Dr. Ellen Wayenberg (UGent)


REDACTIESECRETARIAAT
Dieter Vanhee
dieter.vanhee@kuleuven.be
Price paper+online
€ 110.37 (excl. VAT)
voorkeurtarief: 67 EUR voor - VVBB-leden - geglobaliseerde abonnementsinschrijving vanaf 50 abonnementen - studenten
Back More details Editorial board Publisher website

results sorted by

More results

Dear subscriber of ,

For acces to all 0 results of your search request, that Jurisquare can offer you in addition to the 0 results from , you have to be logged in to Jurisquare with your Jurisquare account.

Yes, I do not only have a subscription to the online version of but also to the platform Jurisquare. So, I log in into my Jurisquare account with my Jurisquare login and I can immediately consult all search results.

I do not have a subscription for Jurisquare, but I'd like to become a member, in order to get access to all search results and many other advantages. Subscriptions start from € 410,26 for 1 user for 12 months.

Please notice that you should satisfy all the conditions that prevail in order to be able to consult the texts of the search results. This includes a subscription to the journal concerned with activated access on Jurisquare, or the right of electronic access for the book concerned.

I do not have a subscription for Jurisquare, but I'd like to learn more about it.