Een meta-analyse van het verband tussen ouderlijke betrokkenheid enerzijds, schoolresultaten en gedrag anderzijds.

Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid (TORB)

Back More details

Dear visitor

This page is reserved for Jurisquare members.
If you already are a member, please click the 'Log in' button below. If you would like to become a member, please click the 'Price quotation' button below. You can have access to the largest legal library in Belgium from € 405,40 (VAT excl.) onwards!

Log in Confirm »